Blog Archives

O niedoborach snu

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, iż sen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu – to fakt niepodważalny. Bez snu możemy nabawić się poważnych zaburzeń procesów psychicznych zachodzących w naszym mózgu, gdyż już jedna nieprzespana noc powoduje poważne zaburzenia psychofizyczne. Dłuższy niedobór snu jest bardziej tragiczny w skutkach. Powoduje on bowiem wiele negatywnych efektów natury zarówno psychicznej jak i fizjologicznych wśród których najważniejszymi są: wahania nastroju, problemu z koncentracją, spowolnienie reakcji, brak motywacji, przecenianie umiejętności, skłonność do podejmowania ryzyka, psychozy, halucynacje, stany paranoidalne (podobne jak w alkoholizmie), upośledzenie układu odpornościowego (nieprawidłowości liczby leukocytów, limfocytów, komórek NK) a w skrajnych przypadkach do śmierci (wniosek ten został wysnuty po przeprowadzeniu doświadczenia na szczurach, które nie spały od dwóch do trzech tygodni). Warto także wspomnieć iż brak snu przez dobę o czterdzieści procent zmniejsza zdolność zapamiętywania, powoduje zakłócenia w produkcji testosteronu i estrogenów a także glukozy. Deprywacja snu (czyli jego niedobór) bywa przez niektórych wykorzystywana jako rodzaj tortur. Doniesienia o stosowaniu takie praktyki dotyczą KGB, wojsk japońskich z okresu II wojny światowej a także armii brytyjskiej. Inną ciekawostką jest, iż rekordzista niespaw przez aż dwieście sześćdziesiąt sześć godzin.

Społeczeństwo w dzisiejszych czasach jest zabiegane i potrzebuje wytchnienia. Dlatego postanowiłam pisać artykuły o tematyce ściśle związanej ze społeczeństwem. Serdecznie polecam!

Białko związane ze snem

Hipokretyna lub inaczej oreksyna jest peptydem o charakterze nerwowym produkowanym w podwzgórzu oraz pniu mózgu. Receptory dla tego białka znajdują się w różnych częściach mózgu. Ze snem jest związana poprzez fakt, iż pełni ona funkcję regulatora cyklu sen – czuwanie. Działanie hipokretyny jest ściśle związane z działaniem systemu regulującego emocje. Jeżeli wskutek zwyrodnień lub wad genetycznych ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu neurony produkujące ten neuroprzekaźnik, to pojawią się wady takie jak problemy z koncentracją, narkolepsja a także inne choroby na podłożu neurologicznym, objawiające się niekontrolowanym zapadaniem w sen. Badania prowadzone na wyspanych rezusach, które polegały na podawaniu im dożylnie hipokretyny, pokazał, iż peptyd ten powoduje osłabienie funkcji poznawczych na okres aż od trzydziestu do trzydziestu sześciu godzin. Stan ten jest odmienny jeżeli podamy go poprzez rozpylenie go do nosa. WW takim przypadku obserwuje się jedynie zniwelowanie efektów niewyspania. U muszy, długotrwałe podawanie hiperkretyny spowodowało podwyższenie stężenie beta – amyloidu w organizmie, co bezpośrednio przyczynia się do choroby Alzheimera. Warto też zwrócić uwagę na genezę nazwy owego białka. Hipokretyna bowiem pochodzi od miejsca w którym jest produkowana – podwzgórze po łacinie brzmi: hypothalamus. Nie jest to jednak jedyne pochodzenie owego słowa. Jest ona bowiem także podobna strukturalnie do sekretyny, innego hormonu.

Społeczeństwo w dzisiejszych czasach jest zabiegane i potrzebuje wytchnienia. Dlatego postanowiłam pisać artykuły o tematyce ściśle związanej ze społeczeństwem. Serdecznie polecam!

Jak dzielimy sen?

Zanim dokonamy podziału snu należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym on tak naprawdę jest. Otóż, definiujemy go, jako stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, który systematycznie się powtarza w cyklach dobowych. Stan ten powoduje zniesienie świadomości a także bezruch, które ustępują pod wpływem najprzeróżniejszych czynników zewnętrznych. Zapadanie w sen jest regulowane przez natężenie światła widzialnego a także pod wpływem różnorakich bodźców społecznych. Sen dzielimy na dwie zasadnicze fazy. Pierwszą z nich jest faza NREM, czyli sen o wolnych ruchach gałek ocznych. Ta fazę nazywa się także snem głębokim bądź wolnofalowym. Różne fale podczas fazy NREM spowodowały to, iż została ona dodatkowo podzielona na cztery stadia. W pierwszym stadium świadomość powoli zanika, ruchy gałek ocznych są wolne. Drugie stadium cechuje się tym, iż nasze ciało nie reaguje na bodźce a ponadto odnotowuje się występowanie wrzecion snu oraz zespołów K. W stadium trzecim fale mózgowe maja najniższą częstotliwość natomiast w stadium czwartym fale są wyższe niż w stadium poprzednim, Drugą fazą snu jest sen o szybkich ruchach gałek ocznych, którą skrótowo nazywa się fazą REM. Innymi nazwami tej fazy są: sen płytki oraz paradoksalny. To właśnie tutaj pojawiają się marzenia senne (popularnie nazywane snami) oraz rozluźnienie mięśni. Warto także powiedzieć o czasie trwania poszczególnych faz. Na początku znajduje się faza NREM trwająca od osiemdziesięciu do stu minut a następnie faza REM przez zaledwie piętnaście minut. Cykl taki powtarza się do pięciu razy u człowieka dorosłego.

Społeczeństwo w dzisiejszych czasach jest zabiegane i potrzebuje wytchnienia. Dlatego postanowiłam pisać artykuły o tematyce ściśle związanej ze społeczeństwem. Serdecznie polecam!